OD STYCZNIA DO CZERWCA

Z radością informujemy, że decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, stanowisko dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu zostało powierzone panu Rafałowi Kasprzakowi. Nowy dyrektor jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza na kierunku filologia polska. Nauczyciel dyplomowany, polonista z ponad 25 letnim stażem. Laureat nagród Centrum Edukacji Artystycznej. Przewodniczący Zespołu Egzaminatorów Okręgowej…